Livre des visiteurs

Bienvenue sur la page d'accueil des Amitiés Françaises du Val de Kayl!

Veuillez nous communiquer vos impressions, suggestions, ...

Merci

16. Mai, 2018

de Raym

Am 100. Joër vum Enn vun der „Grande Guerre“ froën ech mech op Amitiés françaises schon dru geduecht hunn, dat event méi grouss opzezéien an zesummen mat de Gemengen Käl-Téiteng a Rëmeleng eng grouss Erennerungsfeier ze organiséieren?Si mer dat de Leit nët schëlleg, déi ënnert dem Krieg gelidden hunn?

23. Apr, 2018

Johnny

Ech wousst net, dass et esou eng Vereenegung géif ginn a sinn duerch e Kolleg drop opmierksam gemaach ginn.

Et soll ee ni vergiesse wat geschitt ass mä et wier un der Zäit awer och un d‘Zukunft ze denken, an ze maachen, dass et ni méi Krich gëtt, an d’Mënschheet gemeinsam no Léisunge sicht. Mä leider stinn d‘Zeechen anescht a Lëtzebuerg mécht och mat bei der nees
neier Oprëschtung, direkt an och indirekt, mat Strukturen zur Verfügung stelle wéi z.B. Satellitten. An och d’Fransousen hu nees misse mat a Syrien bombardéieren. Wie gedenkt dann do den onschëllegen Affer, déi all Kéier just als Kollateralschued betruecht
a scho guer net méi ernimmt ginn?

Et ass wéi mat den Denkmäler, all déi couragéiert Zaldoten, déi gestuerwe sinn. „Mensch, denk mal“, heescht e Buch iwwer esou Krichsdenkmäler, déi an all Land stinn, a wou natierlech all Land senge couragéierten Zaldoten an/oder Fräiheetskämpfer gedenkt an
éiert. Denkmäler, z.B. nach aus dem Däitsch-Franséische Krich. Och wann dat historesch ass, dat Buch kënnt awer éischter zur Konklusioun, dass dat „Verherrlechung vu Gewalt“ wier an esou Denkmäler all ewech geholl solle ginn. Déi Kricher si laang eriwwer a
mir hu sécher aner Suergen op der Welt.D’Leit sollen awer verstäerkt sensibiliséiert ginn, eis Politiker net gewäerde ze loossen, eis nees e neie Krich z’imposéieren. D'Vollek soll decidéiere, net eenzel Persounen am Numm vun engem ganze Vollek.

20. Apr, 2018

THOME CAMILLE

Super flott

Eng Bereicherung fir de Kayldall